Innowacyjny Zespół Edukacyjno-Teraputyczny ZSS nr 3 w Bytomiu



Bardzo lubimy bańki mydlane i zastanawialiśmy co zrobić by były z nami także tedy kiedy się nimi nie możemy bawić i.... jak zwykle pani Ilonka wymyśliła. Namalowaliśmy je:) A co:) Teraz już z nami zostaną.

bankimydlane2019ujuju