Innowacyjny Zespół Edukacyjno-Teraputyczny ZSS nr 3 w Bytomiu


W Innowacyjnym Zespole Edukacyjno Terapeutycznym ZSS Nr 3 w Bytomiu - od września 2010r. - uczy się  sześcioro uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, 5 dziewcząt: Emilka, Dominika, Ela, Dagna, Kasia (nauczanie indywidualne) i jeden chłopak Filip.
 
Na co dzień Innowacyjny Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny funkcjonuje na terenie ogólnodostępnej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu, znajdującej się przy ulicy Chrobrego 9.
 
Oprócz swoich zajęć, uczniowie z zespołu edukacyjno-terapeutycznego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach integracyjnych, organizowanych zarówno przez nauczycieli prowadzących zespół, jak i nauczycieli szkoły ogólnodostępnej. Od kilku lat, zespół Edterek organizuje co roku - Dzień Kolorowej Skarpety, Dzień Świadomości Autyzmu, Koloriadę, a także przerwy integracyjne - zwane - EPI (Edterkowe Przerwy Integracyjne) oraz Integracyjny Festiwal Gier Planszowych "grajMY".
 
Do 2017r. zespół prowadziło trzech nauczycieli: Bożena Makles - wychowawca klasy, autorka programu innowacyjnego w oparciu, o który Zespół działał od początku swojego istnienia (od 1998r). Ilona Hajduk - wychowawca klasy od roku szkolnego 2017/2018 oraz Bartłomiej Zbaczyniak.
 
Od roku szkolnego 2017/2018 - Edterek prowadzi dwóch nauczycieli: Ilona Hajduk i Bartłomiej Zbączyniak.
 
edterek6

Innowacyjny Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny Zespołu Szkół Nr 3 w Bytomiu rozpoczął swoją działalność z dniem 1 września 1998 roku. Powstał z inicjatywy grupy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Bytomiu, którzy skorzystali z prawa wyboru drogi edukacyjnej dla swoich niepełnosprawnych dzieci, stworzyli własną koncepcję tej edukacji i podjęli trud jej realizacji. W skład zespołu wchodziło siedmioro uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym sześcioro z zespołem Downa): Magda, Artur, Jan, Radek, Marek, Jakub i Paweł. Wszyscy uczniowie mieszkali w swoich domach rodzinnych na terenie Bytomia. Uczniowie Ci zakończyli swoją edukację w zespole w czerwcu 2010r. (więcej informacji o I zespole - kliknij na zdjęcie)

edterek1hyj

Kliknij poniżej by przejść na stronę Edterka I
edterekstary2016