Innowacyjny Zespół Edukacyjno-Teraputyczny ZSS nr 3 w BytomiuTym razem pojechaliśmy na rowezre do Ogrodu Botanicznego w Bytomiu.