EDTEREK

Innowacyjny Zespół Edukacyjno Terapeutyczny ZSS nr 3 w Bytomiu


 ROK SZKOLNY 2017-2018

4 września 2017r.
(poniedziałek)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 -31 grudnia 2017r.

Zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia
- 11 lutego
2018r.

Ferie zimowe

29 marca
- 3 kwietnia
2018r.

Przerwa świąteczna

22 czerwca 2018r.

Zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć lekcyjnych
2 stycznia 2018r.
30 kwietnia 2018r.
2 maja 2018r.
4 maja 2018r.
1 czerwca 2018r.
URODZINY UCZNIÓW
1 sierpnia Dagna Pawlik

2 września

Dominika Nowak

23 listopada

Emilka Bydłowska

15 stycznia

Filip Lewicki

16 stycznia

Elżbieta Sieber

21 czerwca

Kasia Rzeszowska

URODZINY NAUCZYCIELI

31 października

Pani Ilona Hajduk

11 lutego

Pani Bożena Makles

2 marca

Pan Bartłomiej Zbączyniak