Innowacyjny Zespół Edukacyjno-Teraputyczny ZSS nr 3 w BytomiuA tak wyglądał nasz pierwszy poważny występ!!!