Innowacyjny Zespół Edukacyjno-Teraputyczny ZSS nr 3 w Bytomiu